groepen
Informatie
Nieuws

Onze visie

Wij willen werken binnen een veilig pedagogisch klimaat waarin een ieder zich geborgen voelt. Passie, bevlogenheid, betrokkenheid, motivatie, zelfstandigheid, creativiteit en resultaat op alle ontwikkelingsgebieden vinden we belangrijk. Hierbij zijn ouders onze partners. Wat betreft veiligheid:

 • We vertellen vooraf aan kinderen welk gedrag we in bepaalde situaties (bv. bij schoolvieringen, uitstapjes, maar ook tijdens speelkwartier en andere vrijere momenten verwachten.
 • We werken binnen de groep aan een sfeer, waarbij ieder kind voor zichzelf mag opkomen en gerespecteerd wordt om wie het is. (Je mag vragen, je mag geholpen worden, je mag helpen).
 • Bij binnenkomst, geven we elkaar ’s morgens en ’s middags een hand.
 • We willen duidelijkheid bieden aan medewerkers, kinderen en ouders.
 • We maken afspraken en houden elkaar daaraan.
 • We spreken anderen aan wanneer daar aanleiding toe is.
 • We besteden tijdens de eerste 10-minuten gesprekken, vooral aandacht aan het welbevinden van de kinderen.
 • We nodigen ouders van nieuwe leerlingen uit om tijdens de kennismakingsperiode over de ontwikkeling van het kind te spreken.
 • Ouders en leerkrachten spreken elkaar op afgesproken tijden en wanneer daar aanleiding toe is.

Goed onderwijs is voor ons:

 1. Uitdaging voor de betere leerling.
 2. Stimulering voor de gemiddelde leerling.
 3. Ondersteuning voor de zwakkere leerling.
 4. Aansluiten bij wat de maatschappij van ons vraagt.
 • We werken met aanvullende materialen waar dat wenselijk is.
 • We spreken naar kinderen hoge verwachtingen uit.
 • We streven bij kinderen naar taakbewustzijn en verantwoordelijkheid voor het werk.
 • Jaarlijks vergelijken we onze resultaten met landelijke gemiddelden, inspectienormen en met andere scholen van de stichting Keender waar toe wij behoren. We evalueren ons onderwijs en stellen bij. Plan, Do Cheque, Act.
 • We willen uit gaan van de individuele talenten van kinderen. Persoonlijkheid en motivatie vormen belangrijke voorspellers van sociaal-economische uitkomsten, zoals de kans op een baan, het loon dat iemand verdient. Dat vraagt om samenhangende attitudes en vaardigheden. Tijdens de lessen wereldoriëntatie gaan we een start maken met onderzoekend en ontwerpend leren. Daarin komen de 21e eeuwse vaardigheden aan bod; kritisch denken, creativiteit, ondernemen, ICT, samen werken en doorzettingsvermogen.

Ook het vieren van successen en de feesten van o.a. carnaval, Sint, schoolreis en kerstmis vinden we belangrijk. Ook daarin wordt “het samen school zijn”, duidelijk gemarkeerd.

CONTACT

De Troubadour
Bartokstraat 56
7482 TW Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 27 13
Verstuur mail