groepen
Informatie
Nieuws

MR notulen 22-06-2015

Aanwezig: Wilbert, Michiel, Maarten, Kim, Ans, Marga en Nienke M.

 • Welkom
 • Vaststellen notulen

Notulen van de vorige keer zijn al goedgekeurd en staan ook op de website

 • Mededelingen directie

De vervanging voor groep 7/8 (Leonie) en voor groep 3/4 ( Nienke M) voor na de vakantie (i.v.m. zwangerschapsverlof) wordt a.s. donderdag of vrijdag bekend.

Pieter Jan Buhler heeft een gesprek gehad met de gemeente. Hij zou het resultaat van dat gesprek mailen. Is op dit moment nog niet binnen.
Nadat P.J. Buhler bij ons op school is geweest om met de 3 MR’en te praten was dit weer de eerste bijeenkomst met de gemeente. Er is nog niet meer bekend om te vermelden.

 • GMR

Maarten vraagt of we allemaal kunnen inloggen bij de GMR portal. Kim heeft het geprobeerd en het lukte. Verder wordt er nog weinig mee gedaan. Het is de bedoeling dat de secretaris van de GMR alle stukken als ze binnen zijn op de portal zet en dat dan doorgeeft aan iedereen. Zo kan iedereen de stukken inzien. Maarten gaat kijken of hij er nog wat meer notificatie aan kan geven.

De presentatie over de portal komt in de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar aan bod. Er komt een verkiezing voor nieuwe GMR leden, want er vertrekken 1 of 2 mensen vanuit de oudergeleding uit de GMR.

 • Schoolplan

Wilbert heeft wat moeite met de SWOT-analyse. Marga legt het uit. De analyse is met de “Troubadour bril” geschreven. Misschien kan de analyse nog aangevuld worden met:

 • Zwaktes: een gebouw dat niet past bij de ambities die we hebben
 • Bedreiging: bedreiging van de fusie zal zijn dat de gemiddelde opbrengsten van de leerlingen zal dalen. Ook financiële middelen van de gemeente is een bedreiging.
 • Sterkte: goede naam
 • Actieplan

Het actieplan achter in het schoolplan is goedgekeurd. Er is ingestemd met het schoolplan en het is ondertekend.

 • Schoolgids

Het email adres van Wilbert klopt niet. Marga past het aan. En de groepsverdeling klopt niet. Er staat 2x groep 1-2 in. Verder is de schoolgids goed bevonden en ondertekend.

 • Evaluatie actieplan 2014-2015

Geen opmerkingen. Is goedgekeurd.

 • Fusie

Wilbert brengt vanuit de werkgroep personeel en organisatie de schooltijden in. Hoe gaan we daar volgend jaar aandacht aan besteden. Enkele aandachtspunten die genoemd zijn:

 • De ouders van groep 1 t/m 7 de enquête in laten vullen.
 • Maar groep 8 en de instroom niet vergeten.
 • Verplicht kiezen promoten, evt. na een ouderavond in laten vullen.
 • Iedereen moet een voorkeur aangeven. Geen mening kan niet.

Hoe gaan we verder met de bijeenkomsten van de MR’en?

Wilbert stuurt P.J. een mail om een afspraak te maken. Als het kan nog deze week. Verder met een afvaardiging van elke MR nog voor de vakantie een bijeenkomst plannen om een stappenplan uit te zetten.

CONTACT

De Troubadour
Bartokstraat 56
7482 TW Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 27 13
Verstuur mail