groepen
Informatie
Nieuws

MR notulen 10-03-2015

MR notulen 10-03-2015
Aanwezig:   Maarten Vereiken, Wilbert Bals, Michiel Kornelissen, Ans Weegerink, Kim v/d Berg, Marga Menkehorst en Nienke Mulling

Mededelingen vanuit de directie

  • Het financiële jaar 2014 is afgesloten. We hebben bijna quitte gespeeld. De overheid heeft hierin meegedragen. Het geld dat we van Keender zouden krijgen is hierbij nog niet meegenomen. Dit kunnen we volgend schooljaar gebruiken.
  • De werkgroep identiteit is bij elkaar geweest. In de stuurgroep wordt hier 25 maart verder over gesproken.
  • Er kwam naar voren dat de verdeling/samenstelling van de werkgroepen wat ongelijk is. De vraag is of we daar iets op moeten ondernemen. Kim (en Marga) sturen een mail naar Pieter Jan Buhler om te vragen of hij helderheid kan geven over hoe de verdeling van de werkgroepen moet zijn. Als het nu niet wordt opgelost ontstaat er later in het proces (misschien) frictie.

Trendanalyse
Kim heeft de trendanalyse van de midden toetsen van cito uitgelegd. Ziet er allemaal heel goed uit. Mooie resultaten behaald. Zo doorgaan.

Bekendheid MR (hoe geven we meer bekendheid aan de MR)
Na een MR vergadering komt er in de nieuwsbrief in een paar zinnen te staan wat er in die vergadering is besproken. Voor de notulen verwijzen naar de website.
Notulen komen op de website.
Namen + foto’s van de leden van de MR op de website
Mailadres aanmaken zodat ouders met vragen naar dat adres kunnen mailen.

CONTACT

De Troubadour
Bartokstraat 56
7482 TW Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 27 13
Verstuur mail