groepen
Informatie
Nieuws

Medezeggenschapsraad (MR)

mr-1

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR), met wettelijk geregelde rechten. De MR bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van het schoolteam. Op onze school vormen momenteel drie ouders en drie teamleden samen de MR. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De MR denkt en praat dus mee over allerlei zaken die voor onze school van belang zijn. Dat kunnen allerlei zaken zijn, zoals het schoolplan, de formatie, de groepsgrootte, uitbreidingsplannen/verbouwing van de school, etc. We werken binnen onze MR met een werkplan, dit houdt in dat sommige onderwerpen op een vast moment in het schooljaar aan bod komen binnen de MR-vergadering.

Alle MR-vergaderingen zijn openbaar en ook de verslagen hiervan zijn op school in te zien. De oudergeleding wordt uit alle ouders gekomen door middel van verkiezingen. Binnen onze MR wordt de oudergeleding gevormd door onderstaande leden:

Maarten_Vereiken_MR Maarten Vereiken
Wagnerstraat 30
7482 AX Haaksbergen
Tel.: 053-7078080
Email: maarten@vereiken.nl
Michiel_Kornelissen Michiel Kornelissen
Esdoorn 4
7482 WH Haaksbergen
Tel.: 053-5741012
Email: m.kornelissen@gmail.com
Wilbert_Bals_MR Wilbert Bals
Bartokstraat 2
7482 TV Haaksbergen
Tel.: 053-5728772
Email: W.E.Bals@outlook.com

 

De personeelsgeleding wordt gevormd door:

  • Kim van den Berg (voorzitter)
  • Nienke Mulling
  • Ans Weegerink

U kunt de MR bereiken via bovenstaande email adressen.

 

CONTACT

De Troubadour
Bartokstraat 56
7482 TW Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 27 13
Verstuur mail