groepen
Informatie
Nieuws

Verlof

Kinderen vanaf 5 jaar zijn in Nederland leerplichtig. Dat betekent dat zij door de ouders / verzorgers in staat gesteld moeten worden het onderwijs te volgen. De ouders hebben daarin een verantwoordelijkheid.

Sinds de herziening van de Leerplichtwet 1969 zijn de regels betreffende extra verlof of vakantie aangescherpt.

Wij kennen twee soorten verlof:

A. extra vakantieverlof

B. extra verlof wegens gewichtige omstandigheden:

Bij het verlof wegens gewichtige omstandigheden heeft de directeur de bevoegdheid om tot maximaal tien schooldagen per jaar verlof toe te kennen. De verlofregeling volgens de leerplichtwet is opgenomen als bijlage. Beleid van de school. De leerplichtwet stamt uit 1969. Wij leven in 2016. Een periode van meer dan 45 jaar. 45 Jaar waarin in de Nederlandse economie een aantal zaken zijn veranderd. Ging in 1969 nog slechts een deel van Nederland op vakantie, in 2016 is een tweede vakantie meer regel dan uitzondering. Ook een ontspanningsweekeinde is ingeburgerd in Nederland. Daarmee komt de school in een spanningsveld tussen de huidige maatschappij en de regelgeving.

De maatschappij heeft zich met “tussendoor vakanties” aangepast aan het onderwijs. Herfst, kerst, voorjaar zijn in de regel perioden, die benut worden voor een extra vakantieweek. De organisatie van de school houdt daarmee rekening, zodat ouders in de gelegenheid worden gesteld samen met hun kinderen gebruik te maken van een week vakantie. In deze situaties biedt de leerplichtwet voldoende ruimte. Extra verlof aansluitend aan vakanties wordt niet toegestaan.

Reden voor dit beleid:  Een steeds aanzienlijker groep ouders en kinderen maakt gebruik van de reguliere vakanties (bv. Voor een weekje wintersport). Verlof gekoppeld aan de vakantie zou betekenen dat ongeveer 4 tot 10 % van de kinderen afwezig is. Daarmee wordt een evenwichtige invulling van de schooltijd onmogelijk.

 

 

 

 

CONTACT

De Troubadour
Bartokstraat 56
7482 TW Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 27 13
Verstuur mail